Advies

Als alles staat, boekhouding en control, is het mogelijk om de organisatie verder onder de loep te nemen: hoe is de strategie? Is deze goed vertaald naar tactische en operationele plannen? Is de fiscale benadering optimaal? Zijn er investeringsmogelijkheden? Laten we wellicht kansen liggen of hebben we niet alle risico’s scherp? Allemaal vragen die zich uitstekend lenen voor een project. Het project staat los van de dagelijkse perikelen maar kan uiteindelijk gaan leiden tot een aanpassing in die dagelijkse perikelen om te komen tot een meer gewenst resultaat.

Een persoonlijke en specifiek toegespitste beoordeling van een mogelijk project is essentieel om te komen tot het gewenste resultaat. Welke aanpak past het beste? Neem gerust contact op, ook als de boekhouding en control (nog) niet de kwaliteit hebben zoals voor ogen is.

Voor meer informatie neem dan contact met mij op!